"Gaya ng isang salamin, umasa kang kung ano ang pinakita mo sakin ay siya ring ipapakita ko pabalik sa’yo. Mabait ka, mabait din ako. Salbahe ka…. GAGO ako!"
Isipang Magaslaw (via isipangmagaslaw)
my-suicide-smile:

br—0k—3n:

If you’re reading this, please don’t kill yourself. I love you & I care.

my-suicide-smile:

br—0k—3n:

If you’re reading this, please don’t kill yourself. I love you & I care.

thelovenotebook:

More good vibes here
"I should have loved you less.
I should have loved myself more."
(166/365) by (DS)

If you’re a teen you must follow this blog.

fauxrebel:

my problem with writing stories is that i’d rather imagine it and play it out in my mind than actually put it into words